เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


วันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี


เทศบาลตำบลตำบลบ้านเดื่อ  ได้จัดพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  เวลา  08.00 น.  หน้าลานสำนักเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29