เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ

วันนี้..เวลา 10:00 น. 💦☔️🌤🌳
ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2562 ซึ่งพระครูโพธิธรรมประยุต ประธานฝ่ายสงฆ์ 
ณ โบราณสถานพระธาตุบ้านจมื่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
โดยท่านบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมคณะร่วมต้อนรับประธาน ดังนี้
นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี
นายรัฐพล นิลจะหมื่น รองนายกเทศมนตรี
นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดเทศบาล
นายอุไร คงโพธิ์น้อย ประธานสภา
คำเพียร คงม่วงหมู่ กำนันตำบลบ้านเดื่อ 
ผู้ใหญบ้านทุกหมู่บ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่น
ผู้อำนวยการบ้านหนองบัว
ผู้อำนวยการบ้านหนองแต้
และพี่น้องประชาชน


2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27