เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


กิจกรรมโครงการวันเทศบาล


#วันสำคัญของเราชาวท้องถิ่น🏫 🤗พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ช่วงเช้ากิจกรรม Bigcleaning Day โดยทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ หลังเสร็จกิจกรรมนายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี ประธานจุดธูปเทียน พระสงฆ์สวดพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อองค์กรและพนักงานทุกคนหลังจากนั้นร่วมถวายเพลพระสงฆ์ 5 รูป เสร็จพิธีฯ🙏🏻🙏🏻🙏🏻 😀วันเทศบาล 2️⃣4️⃣ เมษายน #วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 2️⃣4️⃣ เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล❤️❤️
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27