เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ  วันนี้..เวลา 10:00 น. 💦☔️🌤🌳 ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2562 ซึ่งพระครูโพธิธรรมประยุต ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ โบราณสถานพระธาตุบ้านจมื่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมคณะร่วมต้อนรับประธาน ดังนี้ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายรัฐพล นิลจะหมื่น รองนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดเทศบาล นายอุไร คงโพธิ์น้อย ประธานสภา คำเพียร คงม่วงหมู่ กำนันตำบลบ้านเดื่อ  ผู้ใหญบ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่น ผู้อำนวยการบ้านหนองบัว ผู้อำนวยการบ้านหนองแต้ และพี่น้องประชาชน
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27