เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ


#โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ #เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  #ธนาคารออมสินสาขาเกษตรสมบูรณ์ #การไฟฟ้าเกษตรสมบูรณ์  พร้อมประชาชนบ้านเดื่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ วัดโพธิ์ศรี(วัดกิจกรรมระดับอำเภอ) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 🙏🏻
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27