เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ภารกิจจิตอาสา


🎗#ภารกิจจิตอาสา🎗 วันอาทิตย์ที่ 5️⃣ พฤษภาคม 2️⃣5️⃣6️⃣2️⃣ ⏱ เวลา 08:00 น.  นาย บรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พร้อมด้วย #จิตอาสาตำบลบ้านเดื่อ ร่วมงานรัฐพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และรับชมการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ #บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 🖥📽📺
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27