เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ


#ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ #22สิงหาคม2562🌿🌱🍃🌾🎋 พัฒนาการที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ประสานกับ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ -ดำเนินโครงการ-🎏🎏 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อป้องกันการชะล้าง พังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบสระหนองใหญ่ บ้านทุ่งม่อง หมู่ที่ 4 และ บ้านบึงมะนาวพัฒนา หมู่ที่ 18💦🌎
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27