เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#สาวบ้านแต้2019


#สาวบ้านแต้2019🌈🌧🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♂️🚴🏻‍♀️🚴🏻‍♀️🌧
#อำเภอเกษตรสมบูรณ์
.....ประเพณีส่งเสริมสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ ที่ส่วนราชการ พ่อค้า ประชานชน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมใจสืบสานและต่อยอดมายาวนาน🚲🚲
.....เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งขบวนแห่ ร่วมการแข่งขันร้องเพลง การประกวดมากมายและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกรายการ🎉
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27