เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข ตำรวจ อสม. ร่วมปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ตรวจ คัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้แอไวรัสโคโรนา 2019 

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27