เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการเลือกตั้ง


วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2564 เวลา 09.30 น.

          ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จัดประชุมกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อเลือกประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประจำศูนย์ฯ สรุปดังนี้

          นายมาโนช หอมวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การเลือกตั้ง

          นายเฉลิม ขันทะสีมา ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

          นายเหรียญชัย พุธขุนทด กรรมการการเลือกตั้ง

          นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า กรรมการการเลือกตั้ง

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27