เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะชุมชนโดยใช้เตาเผาไร้มลพิษ จาก อบต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น (28 ม.ค.57)


คณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา จาก อบต.สงเปือย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  มาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 โดยมี นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี   จ.ส.ท.สมพร เจริญฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นายธารินทร์ งาหัตถี รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปการดำเนินงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อที่ทาง อบต.สงเปือยจะได้นำไปปรับใช้กับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมต่อไป
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27