เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)


นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี

นายมาโนช หอมวงค์ ปลัดเทศบาล

……ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน ผอ.โรงเรียน อสม.

ในการประชุมเพื่อหาแนวทางรองรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ศปก.ตำบลบ้านเดื่อ)

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27