เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


รับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัค


1 กรกฎาคม 2564

…..เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ บริการจัดหารถรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันcovid-19 ณ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27