เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็น


วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

- ออกพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-2019) นำโดย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดังนี้

👍นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ่านเดื่อ

👍นายวินัย เดชมาลา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

👍นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

👍นายประสงค์ กงชัยภูมิ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

👍นายสุน วรรณศิลป์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ

👍นายสุเทพ ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เขต 2)

👍นายเมธาวี แต่งเมือง นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

*เป้าหมายคือผู้พิการทางการมองเห็น ราย นายสุทัศน์ ราณรงค์ บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้มอบถุงยังชีพพร้อมเงินเยียวยาผู้พิการทางการมองเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27