เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะชุมชนโดยใช้เตาเผาไร้มลพิษ จาก เทศบาลตำบลธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย (7 พ.ย.56)


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมี นายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี  นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายก(1) จ.ส.ท.สมพร  เจริญฤทธิ์ ปลัดเทศบาล นายธารินทร์ งาหัตถี หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อม จนท.ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับใช้กับพื้นที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับทราบปัญหาที่เพื่อหาแนวทางนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27