เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


#สำรวจไฟฟ้าสาธารณะเขต1


#สำรวจไฟฟ้าสาธารณะเขต1

….นายสุระศักดิ์ ลอยเมืองหลาง นายช่างไฟฟ้า กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ออกสำรวจไฟฟ้าสาธารณะตามแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลสภาพจริง เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลต่อประชาชนสูงสุด

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27