เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

….กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 และดำเนินการซ่อมบำรุง

….เพื่อให้มีน้ำอุปโภคไหลเข้าสู่ระบบพื้นที่บริการเป็นปกติ

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25