เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

….กองช่างร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 และดำเนินการซ่อมบำรุง

….เพื่อให้มีน้ำอุปโภคไหลเข้าสู่ระบบพื้นที่บริการเป็นปกติ

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27