เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


คณะผู้บริหารออกเยี่ยมจุดตรวจ #โควิด19


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

….. คณะผู้บริหารออกเยี่ยมจุดตรวจ #โควิด19 หมู่ที่ 2 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 17 บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 21 บ้านใหม่กอนกลาง

…..นายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรี ตัวแทนมอบกาแฟให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ คัดกรอง ให้กำลังใจ

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27