เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ติดตั้งระบบประปา บ้านโนนสวรรค์


วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 12:00 น

สถานที่ ระบบประปาหมู่ที่ 13 บ้านโนนสวรรค์

กองช่าง งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งระบบประปา

บ้านโนนสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่บริการมีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27