เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


บำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8


วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 11.10 น.

สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ดำเนินการบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะถนน

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านนาสีดา ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อให้เกิดความภัย มีแสงสว่างเพียงพอ ลดความเสียงต่อประชาชน

2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27