เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อสัญจรพบประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557


โครงการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อสัญจรพบประชาชน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่  7 พฤษภาคม 2557- 3 มิถุนายน 2557 โดยจะออกพบประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านเดื่อ จำนวน 21 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อประสานเชื่อมโยงความต้องการของประชาชน ซึ่งจะได้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
2) เพื่อให้ประชาชนได้มีความใกล้ชิดและรู้สึกเป็นกันเองกับเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ    ซึ่งจะนำไปสู่การรับรู้ถึง
    แก่นแท้ของปัญหาประชาชนในตำบล
3) เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบล ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตามนโยบายของรัฐบาล
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27