เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการ"กินแลงแจ้งข่าว"


โครงการ"กินแลงแจ้งข่าว" โดยมีกำหนดออกพบปะส่วนราชการในพื้นที่ สามาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันและคระกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา17.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์เมืองเกษตรสมบูรณ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของจังหวัด
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27