เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมมอบนโยบาย“No Gift Policy”


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาล“No Gift Policy” เป็นนโยบายในการป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องของการสร้างบรรทัดฐานใหม่ทางสังคมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายจึงไม่มีสภาพบังคับและหากไม่ปฏิบัติก็ไม่ผิดกฎหมาย“No Gift Policy”กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับNo Gift Policyพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อง ในวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25