เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เข้าร่วมการแข่งขัน EMS RALLY เขตนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2559


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน EMS RALLY เขตนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27