เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567


🔸โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

▫️ #กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบ้านเดื่อ จัดกิจกรรม “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567”

▫️ โดยนายประเทือง ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ อาคารศูนย์เยาวชน เทศบาลตําบลบ้านเดื่อ

▫️ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้ถึงคุณคของตนเองว่ามีความสำคัญต่อสังคมส่วนรวม เพื่ออนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และได้ตอบแทนบุญคุณผู้สูงอายุ พัฒนาส่งเสริมความสามัคคีขององค์กรต่าง ๆในตำบล

2024-04-12
2024-04-10
2024-04-03
2024-03-18
2024-02-06
2024-01-08
2024-01-01
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25