เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)


การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและทวบทวนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบเหตุ นำส่งโรงพยาบาลโดยรวดเร็วและถูกต้อง เป็นการลดภาวะความพิการและการเสียชีวิต มีการซักซ้อมการปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยกู้ชีพแม่ข่าย โครงการนี้มีการฝึกทบทวนทุกปี เป็นการบริการที่มุ่งให้ประชาชนได้รับริการที่ดีมีการดูแลด้านสุขภาพให้ทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27