เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช


23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
พิธีถวายพวงมาลาดอกไม้  พระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช  วันที่ 23 ตุลาคม 2560  ณ บริเวณลานที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  พร้อมใจร่วมพิธี
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27