เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่ม  บำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ก่อนแล้ว  ตามโครงการพยุงธรรม  ค้ำไทย  ถวายองค์ราชินี  บริเวณริมหนองน้ำ  ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง  โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานร่วมแรงร่วมใจทำให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27