เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ตรวจงานจ้าง ซ่อมแซมถนน สายบ้านโนนทัน


คณะกรรมการตรวจการจ้างลงพื้นที่รับตรวจการจ้าง  
    โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
 
 .............สายบ้านโนนทัน ไปเตาเผาขยะ..............
ตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27