เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมผู้ปกครอง


ผู้บริหาร  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อเห็นความสำคัญเรื่อง ...*การศึกษา*...  ตั้งแต่จุดเริ่มต้น  เพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตของเด็กๆในชุนชน  
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา  กองการศึกษาและวัฒนธรรม  ดำเนินการจัดการประชุมผู้ปกครอง  โดยเรียนเชิญนายกเทศมนตรี  พบประพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ปกครองและเด็กๆ  ในศูนย์พัฒนาเด็กฯ  
ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีดา  ตำบลบ้านเดื่อ  อำเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัภูมิ
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27