เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข


วันอังคารที่ 19กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07:00 น. นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน #วันมาฆบูชา เวลา 08:30 น. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ กล่าวรายงาน #โครงการในน้ำมีปลาชาวประชามีสุข ประธานเปิดโครงการฯ และนำผู้ร่วมงานปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ เวลา 09:00 น. ประธานเวียนเทียน รอบอุโบสถหรือเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (เป็นวัเศูนย์กลางจัดกิจกรรมระดับอำเภอ) #Big_cleaning_day #โครงการ_วัด_ประชา_รัฐ_สร้างสุข
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27