เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์


นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์เดินทางมาเป็นพิธีเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เวลา 11:00 น. ณ จุดบริการประชาชนตำบลบ้านเดื่อ หน้าเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27