เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ


นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้ นางรัชนี ภิญโญยาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ประชุมแทน)การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ กรณีราษฎร์ ประสบอัคคีภัย ไฟใหม้สวนการเกษตรได้รับความเสียหาย
2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27