เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ออกติดตามการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส


#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
📆วันนี้ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 
ท่านนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมท่าน ป.อาวุโส 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ และผู้บริหาร 
ได้ออกติดตามการช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส 
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้จัดทำแบบแปลนการก่อสร้างบ้านให้มีความคงทนถาวรเรียบร้อยแล้ว🙂


2023-08-18
2023-08-09
2023-04-25
2023-04-24
2023-03-31
2023-03-24
2023-03-17
2023-03-04
2023-03-01
2023-02-27