เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองการเกษตร

 
นายลิขิต  ประภาหาร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษร

088-0062859
นายเกียรติยศ จันทราภรณ์
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   


นายสุดใจ  พุทธา


 คนงานเกษตร (ผู้มีทักษะ)