เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยา 25566 [ 18 มี.ค. 2567 ]10
2 รายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]29
3 รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]37
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]70
5 งบสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2565 ]86
6 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]96
7 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]90
8 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 มี.ค. 2565 ]85
9 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]87
10 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]87
11 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]94
12 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]88
13 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]98
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ม.ค. 2564 ]113
15 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงิน [ 20 มิ.ย. 2562 ]99