เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/กองสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญประชุมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนประจำปี 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]74
2 แจ้งรายการโอนเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นประจำเดือนมกรา 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]78
3 การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค covid-19 [ 17 ก.พ. 2564 ]76
4 การยกขึ้นมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรอง [ 17 ก.พ. 2564 ]73
5 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิต [ 17 ก.พ. 2564 ]81
6 ขอความแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]80
7 ขอเชิญรับชมวีดีทัศน์การบรรยายหัวข้อแนวทางการประเมินคุณภาพ ภายนอกไปใต้สถานการณ์ covid-19 [ 17 ก.พ. 2564 ]76
8 ขอให้เฝ้าระหว่างไฟไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 17 ก.พ. 2564 ]80
9 แนวทางการปฎิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 10 ก.พ. 2564 ]76
10 ประชุมชี้แจงบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบ ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [ 3 ก.พ. 2564 ]81
11 เน้นย้ำห้ามการชุมนุมเว้นวรรคการทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 ก.พ. 2564 ]78
12 ขอประชาสัมพันธ์โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]76
13 การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 ก.พ. 2564 ]90
14 การขออนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้และที่ยื่นคำขอผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต [ 3 ก.พ. 2564 ]78
15 แจ้งจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ม.ค. 2564 ]76
16 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2564 ครั้งที่1/2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]73
17 ตั้งจุดตรวจป้องกันการแพทยระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 25 ม.ค. 2564 ]83
18 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]77
19 ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) [ 25 ม.ค. 2564 ]81
20 ข้อเสนอแนะข้อสั่งการในคราวการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2