เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/กองส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกูไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ [ 22 ก.พ. 2564 ]85
2 โครงการจัดหาคุรุภัณฑ์เรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช [ 10 ก.พ. 2564 ]78
3 การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” [ 20 ม.ค. 2564 ]80
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี [ 19 ม.ค. 2564 ]75
5 ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]83