เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน งานป้องกันฯ [ 30 ธ.ค. 2565 ]36
2 โครงการต่างๆ ในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน [ 28 ธ.ค. 2565 ]32
3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]32
4 โครงการขับขี่ปลอดภัย [ 29 ก.ค. 2565 ]34
5 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 28 ก.ค. 2565 ]36
6 โครงการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนน(สงกรานต์) [ 28 เม.ย. 2565 ]26
7 โครงการทำแนวกันไฟป่า [ 25 ก.พ. 2565 ]31
8 โครงการป้องกันและลดบัติเหตุทางถนน(ปีใหม่) [ 20 ม.ค. 2565 ]30
9 การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า รบกวนและฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]86
10 แนวทางการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 17 ก.พ. 2564 ]84
11 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]79
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย Line official account “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 [ 9 ก.พ. 2564 ]80
13 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]79
14 กรมอุตุนิยมวิทยาวิทยาไม่ได้คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า [ 20 ม.ค. 2564 ]82
15 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 18 ม.ค. 2564 ]84
16 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]85