เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ [ 22 มี.ค. 2567 ]26
2 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2567 ]15
3 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2565 ]82
4 คู่มือปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ม.ค. 2565 ]78
5 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2565 ]9
6 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 22 ก.พ. 2564 ]79