เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 7 มี.ค. 2567 ]0
2 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสาสมัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2566 ]0
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสาสมัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสาสมัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 29 ก.ย. 2566 ]0
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 20 ก.ย. 2564 ]80
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 27 ส.ค. 2564 ]76