เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ