เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 
บัญชีรับเรื่องร้องทุกข์65
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่001
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่002
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่003
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่004
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ