เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ 2565
 
มติ กทจ.ชัยภูมิ 2/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 3/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 4/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 5/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 6/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 7/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 8/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 9/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 10/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 11/2565
มติ กทจ.ชัยภูมิ 12/2565
    วันที่ลงข่าว
: 2 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ