เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
การประชุมคณะกรรมการประชาคมระดับตำบล
นำแผนชุมชนมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการอื่นที่ประกอบด้วยภาคประชาชน
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ