เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียด คลิกที่นี

https://drive.google.com/file/d/1L0zlIyu4YcbGSCA5AHWUEX3O8OCpuNpy/view?usp=sharing    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ