เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

    รายละเอียดข่าว

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 (ภ.ด.ส.3)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
แบบติดตามประกาศ ภ.ด.ส 3 ปี 2567
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ