เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

    รายละเอียดข่าว

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จะดำเนินการแจกจ่ายและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สุนัข และแมวที่มีเจ้าของในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง โดยนำสัตว์เลี้ยงของท่าน มาขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือ ขอรับวัคซีนเพื่อนำไปฉีดเองได้ที่ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยให้นำกระติกใส่น้ำแข็งที่สามารถเก็บความเย็นและป้องกันแสงแดดได้มาด้วย     เอกสารประกอบ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ