เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

หนังสือราชการ/กองสวัสดิการสังคม


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถเขตอากาศ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถเขตอากาศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ