เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) [ 1 ก.พ. 2567 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงดินผสมลูกรัง บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 [ 8 ม.ค. 2567 ]18
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงดินผสมลูกรัง บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยลงดินผสมลูกรัง บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
6 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงดินผสมลูกรัง บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 2 [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
7 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนโดยทำการลงดินผสมลูกรัง สายโรงงานน้ำตาล บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 13 [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
8 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร จำนวน 3 สาย บ้านเดื่อพัฒนา หมู่ที่ 16 [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
9 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 สาย บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
10 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนพื้นที่การเกษตร จำนวน 4 สาย บ้านหนองแต้พัฒนา หมู่ที่ 17 [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
11 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนโดยทำการลงดินผสมลูกรัง จำนวน 3 สาย บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 [ 22 ธ.ค. 2566 ]12
12 ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมถนนโดยทำการลงดินผสมลูกรัง หมู่ที่ 4 [ 22 ธ.ค. 2566 ]10
13 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 22 ธ.ค. 2566 ]11
14 ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 16 พ.ย. 2566 ]10
15 สรุปผลการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]10
16 ประกาศ หลักเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]38
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาหัวโสก หมู่ที่ 6 [ 9 ก.ย. 2566 ]11
18 ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนกลาง หมู่ที่ 21 [ 8 ก.ย. 2566 ]11
19 สรุปผลการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]12
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 31 ส.ค. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4